Παρενέργειες του Xopenex: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το Xopenex (λεβαλβουτερόλη) είναι ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία και την πρόληψη του ξαφνικού σφίξιμο των αεραγωγών από ορισμένες πνευμονικές παθήσεις. Το Xopenex μπορεί να προκαλέσει ήπιες έως σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ζάλη και ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την καρδιά.

Συγκεκριμένα, το Xopenex συνταγογραφείται για τη θεραπεία και την πρόληψη του βρογχόσπασμου (αιφνίδιο σφίξιμο των αεραγωγών). Χρησιμοποιείται σε ενήλικες και ορισμένα παιδιά με συγκεκριμένες πνευμονικές παθήσεις, όπως το άσθμα.

Το δραστικό συστατικό του Xopenex είναι η λεβαλβουτερόλη. (Ένα δραστικό συστατικό είναι αυτό που κάνει ένα φάρμακο να λειτουργεί.) Το φάρμακο διατίθεται σε δύο μορφές:

 • Υγρό διάλυμα Xopenex για χρήση με νεφελοποιητή
 • Αερόλυμα Xopenex HFA μέσα σε συσκευή εισπνοής μετρημένης δόσης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το άρθρο, ο όρος “Xopenex” αναφέρεται και στις δύο μορφές του φαρμάκου.

Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε για τις κοινές, ήπιες και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει το Xopenex. Για μια γενική επισκόπηση του φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τις χρήσεις του, δείτε αυτό το άρθρο.

Ποιες είναι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του Xopenex;

Παρακάτω είναι μερικές μόνο από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από άτομα που χρησιμοποίησαν Xopenex και Xopenex HFA σε μελέτες. Αυτές οι παρενέργειες μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη μορφή του φαρμάκου που χρησιμοποιείται.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα που χρησιμοποιούν Xopenex περιλαμβάνουν:

 • πόνος στο στήθος
 • πονοκέφαλο
 • τρόμος
 • ζάλη*

 • παρενέργειες που σχετίζονται με την καρδιά*

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα που χρησιμοποιούν Xopenex HFA περιλαμβάνουν:

 • ατυχήματα που οδηγούν σε τραυματισμό
 • πρήξιμο στο εσωτερικό της μύτης
 • πονόλαιμος
 • εμετός
 • ζάλη*

* Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την ανεπιθύμητη ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξηγούνται οι παρενέργειες» παρακάτω.

Ποιες είναι οι ήπιες παρενέργειες του Xopenex;

Ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με το Xopenex και το Xopenex HFA. Αυτές οι παρενέργειες μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη μορφή του φαρμάκου που χρησιμοποιείται.

Οι ήπιες παρενέργειες σε άτομα που χρησιμοποιούν Xopenex περιλαμβάνουν:

 • πόνος στο στήθος
 • διάρροια
 • νευρικότητα
 • πονοκέφαλο
 • τρόμος
 • ζάλη*
 • ήπια αλλεργική αντίδραση*†

Οι ήπιες παρενέργειες σε άτομα που χρησιμοποιούν Xopenex HFA περιλαμβάνουν:

 • γενικός πόνος στο σώμα
 • ατυχήματα που οδηγούν σε τραυματισμό
 • πρήξιμο στο εσωτερικό της μύτης
 • πρήξιμο των αεραγωγών
 • πονόλαιμος
 • εμετός
 • ζάλη*
 • ήπια αλλεργική αντίδραση*†

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να είναι προσωρινές. Και μερικά μπορεί να διαχειρίζονται εύκολα. Αλλά εάν έχετε συμπτώματα που είναι συνεχή ή ενοχλητικά, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Και μην σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Xopenex ή το Xopenex HFA εκτός εάν το συστήσει ο γιατρός σας.

Το Xopenex μπορεί να προκαλέσει ήπιες παρενέργειες εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Δείτε τις πληροφορίες συνταγογράφησης για το Xopenex ή το Xopenex HFA για λεπτομέρειες.

* Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την ανεπιθύμητη ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξηγούνται οι παρενέργειες» παρακάτω.
† Είναι δυνατή μια αλλεργική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν αναφέρθηκε σε μελέτες με Xopenex ή Xopenex HFA. Αλλά αλλεργική αντίδραση έχει αναφερθεί και με τις δύο μορφές του φαρμάκου από τότε που έγιναν διαθέσιμες.

Ποιες είναι οι σοβαρές παρενέργειες του Xopenex;

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με το Xopenex και το Xopenex HFA. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • επιδείνωση του βρογχόσπασμου
 • προσωρινά χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα
 • παρενέργειες που σχετίζονται με την καρδιά*
 • σοβαρή αλλεργική αντίδραση*†

Εάν εμφανίσετε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση του Xopenex ή του Xopenex HFA, καλέστε αμέσως το γιατρό σας. Εάν οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαίνονται απειλητικές για τη ζωή ή πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε επείγουσα ιατρική κατάσταση, καλέστε αμέσως το 911 ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της περιοχής σας.

* Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την ανεπιθύμητη ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξηγούνται οι παρενέργειες» παρακάτω.
† Είναι δυνατή μια αλλεργική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν αναφέρθηκε σε μελέτες με Xopenex ή Xopenex HFA. Αλλά αλλεργική αντίδραση έχει αναφερθεί και με τις δύο μορφές του φαρμάκου από τότε που έγιναν διαθέσιμες.

Σημείωση: Αφού ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εγκρίνει ένα φάρμακο, παρακολουθεί και εξετάζει τις παρενέργειες του φαρμάκου. Εάν θέλετε να ενημερώσετε τον FDA για μια παρενέργεια που είχατε με το Xopenex, επισκεφτείτε το MedWatch.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις παρενέργειες του Xopenex

Λάβετε απαντήσεις σε ορισμένες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις παρενέργειες του Xopenex.

Πώς συγκρίνονται οι παρενέργειες του Xopenex με αυτές της αλβουτερόλης;

Πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες του Xopenex είναι παρόμοιες με αυτές της αλβουτερόλης. Αυτό συμβαίνει επειδή το δραστικό συστατικό του Xopenex είναι η λεβαλβουτερόλη, η οποία μοιάζει πολύ με την αλβουτερόλη.

Για παράδειγμα, τόσο το Xopenex όσο και η αλβουτερόλη μπορεί να προκαλέσουν διάρροια, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Και τα δύο φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν επιδείνωση του βρογχόσπασμου και παρενέργειες που σχετίζονται με την καρδιά.*

Τόσο το Xopenex όσο και η αλβουτερόλη είναι διαθέσιμα σε συσκευές εισπνοής αεροζόλ και ως υγρό διάλυμα για χρήση με νεφελοποιητή. Η αλβουτερόλη έρχεται και σε πολλές άλλες μορφές. Όπως και το Xopenex, οι συγκεκριμένες παρενέργειες της αλβουτερόλης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη μορφή του φαρμάκου που χρησιμοποιείται.

Για λίστες πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών του Xopenex, δείτε τις παραπάνω ενότητες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις παρενέργειες της συσκευής εισπνοής αεροζόλ αλβουτερόλης, δείτε αυτό το άρθρο. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

* Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την ανεπιθύμητη ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξηγούνται οι παρενέργειες» παρακάτω.

Το Xopenex προκαλεί μακροχρόνιες παρενέργειες;

Είναι απίθανο. Μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αναφέρθηκαν σε μελέτες με Xopenex ή Xopenex HFA. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αναμένεται να υποχωρήσουν αμέσως μετά την έναρξη ή τη διακοπή της χρήσης οποιασδήποτε μορφής του φαρμάκου.

Εάν ανησυχείτε για πιθανές μακροχρόνιες παρενέργειες από το Xopenex, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Οι παρενέργειες εξηγούνται

Μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει το Xopenex.

Ζάλη

Η ζάλη ήταν μια συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρθηκε σε μελέτες με Xopenex και Xopenex HFA. Η ζάλη μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως απώλεια συντονισμού και αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας.

Τι μπορεί να βοηθήσει

Εάν έχετε ζάλη ενώ χρησιμοποιείτε το Xopenex, μιλήστε με το γιατρό σας. Μπορούν να συστήσουν τρόπους διαχείρισης αυτής της παρενέργειας. Για παράδειγμα, μπορεί να σας συμβουλεύσουν να αποφύγετε να μετακινηθείτε ή να αλλάξετε θέσεις ξαφνικά ενώ ζαλίζετε. Μπορεί επίσης να σας συστήσουν να καθίσετε και να ξεκουραστείτε μέχρι να περάσει η ζάλη.

Για άλλες συμβουλές για τη διαχείριση της ζάλης, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Παρενέργειες που σχετίζονται με την καρδιά

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την καρδιά ήταν πιο συχνές από άλλες σε μελέτες για το Xopenex και το Xopenex HFA.

Για παράδειγμα, αίσθημα παλμών (αίσθημα παράλειψης ή επιπλέον καρδιακών παλμών) και γρήγορος καρδιακός ρυθμός ήταν συνήθεις με το Xopenex αλλά δεν αναφέρθηκαν με το Xopenex HFA. Η υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν σπάνια και με το Xopenex και με το Xopenex HFA. Ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός δεν αναφέρθηκε σε μελέτες, αλλά έχει αναφερθεί με το Xopenex και το Xopenex HFA από τότε που κατέστησαν διαθέσιμα.

Τι μπορεί να βοηθήσει

Εάν έχετε ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με την καρδιά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Xopenex, μιλήστε με το γιατρό σας. Μπορούν να συστήσουν εάν πρέπει να συνεχίσετε με το Xopenex ή να μεταβείτε σε διαφορετική θεραπεία.

Αλλεργική αντίδραση

Όπως τα περισσότερα φάρμακα, το Xopenex μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε ορισμένα άτομα. Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν αναφέρθηκε σε μελέτες με Xopenex ή Xopenex HFA. Αλλά αλλεργική αντίδραση έχει αναφερθεί και με τις δύο μορφές από τότε που έγιναν διαθέσιμες.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια έως σοβαρά και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • εξάνθημα
 • φαγούρα
 • έξαψη (προσωρινή ζέστη, ερυθρότητα ή εμβάθυνση του χρώματος του δέρματος)

 • πρήξιμο κάτω από το δέρμα σας (συνήθως στα βλέφαρα, τα χείλη, τα χέρια ή τα πόδια σας)

 • πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας ή του λαιμού σας, που μπορεί να δυσκολέψει την αναπνοή

Τι μπορεί να βοηθήσει

Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης, όπως ήπιο εξάνθημα, καλέστε αμέσως το γιατρό σας. Μπορεί να προτείνουν μια θεραπεία για τη διαχείριση των συμπτωμάτων σας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • ένα από του στόματος αντιισταμινικό, όπως το Benadryl (διφαινυδραμίνη)
 • ένα προϊόν που εφαρμόζετε στο δέρμα σας, όπως κρέμα υδροκορτιζόνης

Εάν ο γιατρός σας επιβεβαιώσει ότι είχατε μια ήπια αλλεργική αντίδραση στο Xopenex, θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Εάν έχετε συμπτώματα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης, όπως πρήξιμο ή δυσκολία στην αναπνοή, καλέστε αμέσως το 911 ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της περιοχής σας. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή και να απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα.

Εάν ο γιατρός σας επιβεβαιώσει ότι είχατε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση στο Xopenex, μπορεί να σας ζητήσει να μεταβείτε σε διαφορετική θεραπεία.

Παρακολούθηση παρενεργειών

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας με Xopenex, σκεφτείτε να κρατάτε σημειώσεις για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες που έχετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με το γιατρό σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά να παίρνετε ένα νέο φάρμακο ή χρησιμοποιείτε συνδυασμό θεραπειών.

Οι σημειώσεις σας για παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα όπως:

 • ποια δόση του φαρμάκου χρησιμοποιούσατε όταν είχατε την παρενέργεια
 • πόσο σύντομα είχατε την ανεπιθύμητη ενέργεια μετά την έναρξη αυτής της δόσης
 • ποια ήταν τα συμπτώματά σας
 • πώς τα συμπτώματά σας επηρέασαν τις καθημερινές σας δραστηριότητες
 • ποια άλλα φάρμακα παίρνατε
 • οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πιστεύετε ότι είναι σημαντική

Η τήρηση σημειώσεων και η κοινοποίησή τους με τον γιατρό σας θα τον βοηθήσει να μάθει περισσότερα για το πώς σας επηρεάζει το Xopenex. Στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουν το σχέδιο θεραπείας σας, εάν χρειάζεται.

Προειδοποιήσεις για το Xopenex

Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με Xopenex.

Προειδοποιήσεις

Το Xopenex μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει επιβλαβείς επιπτώσεις σε άτομα με ορισμένες παθήσεις. Αυτό είναι γνωστό ως αλληλεπίδραση φαρμάκου-κατάστασης. Άλλοι παράγοντες μπορεί επίσης να επηρεάσουν εάν το Xopenex είναι μια καλή θεραπευτική επιλογή για εσάς. Μιλήστε με το γιατρό σας για το ιστορικό της υγείας σας πριν ξεκινήσετε αυτό το φάρμακο. Φροντίστε να τους ενημερώσετε εάν κάποιος από τους παρακάτω παράγοντες ισχύει για εσάς:

 • προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά, όπως ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός ή υψηλή αρτηριακή πίεση
 • επιληπτικές κρίσεις
 • υπερδραστήριος θυρεοειδής
 • διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2

 • προηγούμενη αλλεργική αντίδραση στο Xopenex
 • εγκυμοσύνη
 • Θηλασμός

Αλκοόλ και Xopenex

Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλκοόλ και Xopenex. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Xopenex, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εγκυμοσύνη και θηλασμός με Xopenex

Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης του Xopenex κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Εγκυμοσύνη

Δεν είναι γνωστό εάν είναι ασφαλής η χρήση του Xopenex κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, μιλήστε με το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με αυτό το φάρμακο.

Εάν χρησιμοποιείτε το Xopenex ενώ είστε έγκυος, σκεφτείτε να εγγραφείτε στο μητρώο εγκυμοσύνης του φαρμάκου επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο ή καλώντας στο 877-311-8972. Ένα μητρώο εγκυμοσύνης συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια ορισμένων φαρμάκων όταν χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν το Xopenex είναι ασφαλές για χρήση κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να το κάνετε, μιλήστε με το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό το φάρμακο.

Τι να ρωτήσετε τον γιατρό σας

Όπως τα περισσότερα φάρμακα, το Xopenex μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από ανεπιθύμητες ενέργειες που κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές. Αλλά τα περισσότερα είναι προσωρινά και υποχωρούν μετά από μερικές ημέρες έως εβδομάδες. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει το Xopenex, μιλήστε με το γιατρό σας. Παραδείγματα ερωτήσεων που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε περιλαμβάνουν:

 • Έχω μεγαλύτερο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών από το Xopenex λόγω του ιστορικού της υγείας μου;
 • Η ηλικία μου αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών από το Xopenex;
 • Θα μπορούσαν άλλα φάρμακα που παίρνω να αυξήσουν τον κίνδυνο παρενεργειών από το Xopenex;

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές συνθήκες και συμβουλές για τη βελτίωση της υγείας σας, εγγραφείτε σε οποιοδήποτε από τα ενημερωτικά δελτία της Healthline. Μπορεί επίσης να θέλετε να δείτε τις διαδικτυακές κοινότητες στο Bezzy. Είναι ένα μέρος όπου άτομα με ορισμένες συνθήκες μπορούν να βρουν υποστήριξη και να συνδεθούν με άλλους.

Αποποίηση ευθυνών: Η Healthline έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βεβαιωθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι πραγματικά σωστές, περιεκτικές και ενημερωμένες. Ωστόσο, αυτό το άρθρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της γνώσης και της τεχνογνωσίας ενός αδειούχου επαγγελματία υγείας. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. Οι πληροφορίες φαρμάκων που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές και δεν προορίζονται να καλύψουν όλες τις πιθανές χρήσεις, οδηγίες, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις, αλληλεπιδράσεις με φάρμακα, αλλεργικές αντιδράσεις ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Η απουσία προειδοποιήσεων ή άλλων πληροφοριών για ένα δεδομένο φάρμακο δεν υποδηλώνει ότι το φάρμακο ή ο συνδυασμός φαρμάκων είναι ασφαλής, αποτελεσματικός ή κατάλληλος για όλους τους ασθενείς ή για όλες τις συγκεκριμένες χρήσεις.

Μάθετε περισσότερα

Τα Κοινά Θέματα και τα Μοναδικά Χαρακτηριστικά των Ιστριονικών και Οριακών Διαταραχών Προσωπικότητας

Οι ιστορικές και οριακές διαταραχές προσωπικότητας συχνά παρουσιάζουν αλληλεπικαλυπτόμενα θέματα συμπτωμάτων. Ως διαταραχές προσωπικότητας που ανήκουν στην ίδια ομαδική ταξινόμηση,...

Χημειοθεραπεία χαμηλής δόσης έναντι υψηλής δόσης: Πλεονεκτήματα και αποτελεσματικότητα

Η χημειοθεραπεία χαμηλής δόσης περιλαμβάνει μικρότερες δόσεις φαρμάκων που χορηγούνται πιο συχνά από τις δόσεις σε παραδοσιακά σχήματα υψηλότερης δόσης....

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της όψιμης δυσκινησίας και άλλων κινητικών διαταραχών; Οι συχνές ερωτήσεις σας

Η όψιμη δυσκινησία έχει κοινά χαρακτηριστικά με άλλες κινητικές διαταραχές, όπως το σύνδρομο Tourette και ο παρκινσονισμός που προκαλείται από...

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss