Κατανόηση της Κενισθοπαθητικής Σχιζοφρένειας

Η σχιζοφρένεια συνήθως περιλαμβάνει την εμπειρία ασυνήθιστων σωματικών αισθήσεων όπως αλλαγές στο μέγεθος του σώματος, αισθήσεις ξένου σώματος ή αποπροσωποποίηση.

Οι μη φυσιολογικές σωματικές αισθήσεις, που αναφέρονται ως καιναισθησία, παρατηρούνται συχνά στη σχιζοφρένεια.

Τα άτομα που βιώνουν κεναισθησία μπορεί να περιγράψουν αισθήσεις όπως το να αντιλαμβάνονται τα άκρα τους ως μεγαλύτερα ή μακρύτερα από το κανονικό ή να αισθάνονται ένα ξένο αντικείμενο μέσα στο σώμα τους.

Παρόλο που αυτές οι αισθήσεις είναι κοινές, συχνά γλιστρούν κάτω από το ραντάρ ή παρερμηνεύονται, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή διάγνωση της κενισθοπαθητικής σχιζοφρένειας (ένας άτυπος υποτύπος σχιζοφρένειας που χαρακτηρίζεται κυρίως από αυτές τις ξεχωριστές εμπειρίες).

Τι είναι η κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια;

Η κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική για να περιγράψει έναν υποτύπο ή εκδήλωση σχιζοφρένειας που χαρακτηρίζεται από προεξέχουσες και οδυνηρές σωματικές αισθήσεις ή μη φυσιολογικές σωματικές εμπειρίες, οι οποίες είναι γνωστές ως κεναισθησία.

Αυτές οι εμπειρίες περιλαμβάνουν ασυνήθιστα σωματικά συναισθήματα ή αντιλήψεις που μπορεί να περιλαμβάνουν αισθήσεις εσωτερικής δυσφορίας, αλλοιωμένη σωματική επίγνωση ή ανωμαλίες στις σωματικές λειτουργίες. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να μην ταιριάζουν σωστά στις τυπικές θετικές ή αρνητικές κατηγορίες συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας.

Διαγνωστικά κριτήρια για την κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια

Η κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια δεν ορίζεται ρητά ως διακριτή διαγνωστική κατηγορία σε τυπικές ψυχιατρικές ταξινομήσεις όπως το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5-TR).

Η διάγνωση βασίζεται στον εντοπισμό της κεναισθησίας στο πλαίσιο μιας υπάρχουσας διάγνωσης σχιζοφρένειας ή σχετικής ψυχωτικής διαταραχής.

Οι ψυχίατροι διαγιγνώσκουν την πάθηση με μια ενδελεχή αξιολόγηση των συμπτωμάτων, του κλινικού ιστορικού και την παρατήρηση διαφόρων ψυχωτικών και γνωστικών συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυνήθιστων σωματικών εμπειριών που αναφέρονται από το άτομο.

Συμπτώματα κενισθοπαθητικής σχιζοφρένειας

Τα συμπτώματα της κενισθοπαθητικής σχιζοφρένειας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Μη φυσιολογικές σωματικές αισθήσεις: Αυτό περιλαμβάνει ασυνήθιστες σωματικές αισθήσεις που συχνά περιγράφονται ως παράξενες ή ενοχλητικές. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μυρμήγκιασμα, αίσθημα πίεσης ή βάρους, αισθήσεις κίνησης ή εσωτερικής μετατόπισης μέσα στο σώμα σας ή αίσθημα ξένων αντικειμένων στο σώμα σας χωρίς πραγματική φυσική απόδειξη.
 • Αυξημένη επίγνωση ή ενασχόληση με τις σωματικές αισθήσεις: Μπορεί να είστε υπερβολικά συγκεντρωμένοι ή να σας ενοχλούν τακτικές σωματικές αισθήσεις, όπως ο καρδιακός παλμός ή η αναπνοή.
 • Παραμορφωμένη εικόνα σώματος: Μερικά άτομα μπορεί να βιώσουν αλλοιωμένη αντίληψη για το μέγεθος, το σχήμα ή τη δομή του σώματός τους, οδηγώντας σε μια παραμορφωμένη αντίληψη της εικόνας του σώματος.
 • Αποπροσωποποίηση: Αυτό αναφέρεται σε μια αίσθηση αποσύνδεσης από τον εαυτό σας ή αίσθημα αποκόλλησης από τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή το σώμα σας.
 • Κινητική αδυναμία: Αυτό περιλαμβάνει μια αντιληπτή απώλεια δύναμης ή ελέγχου των κινήσεών σας, χωρίς καμία εμφανή φυσική βάση.

Η τρέχουσα έρευνα για την κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια είναι περιορισμένη. ΕΝΑ Μελέτη 2009 από 70 άτομα που έλαβαν διάγνωση παρανοϊκής σχιζοφρένειας (ένας υποτύπος σχιζοφρένειας που δεν αναγνωρίζεται πλέον στο DSM) διαπίστωσαν ότι τα συμπτώματα που σχετίζονται με τις καινισθήσεις, όπως η αποπροσωποποίηση, η κινητική αδυναμία και οι μη φυσιολογικές αισθήσεις, ήταν αρκετά συχνά.

Οι συμμετέχοντες συχνά υποτίμησαν το μέγεθος των κάτω άκρων τους (πόδια, αστραγάλοι και πόδια) και αυτές οι αντιλήψεις συνδέονταν με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Σημειωτέον, αυτές οι αισθήσεις ήταν παρούσες σε ένα σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων ακόμη και πριν εμφανιστούν συμπτώματα ψύχωσης.

Μια μελέτη του 2012 εξέτασε μοναδικές σωματικές εμπειρίες μεταξύ των ανθρώπων που βίωσαν το πρώτο επεισόδιο σχιζοφρένειας. Μεταξύ των συμμετεχόντων, 30 από τους 39 ανέφεραν ασυνήθιστες σωματικές αισθήσεις.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η αναγνώριση αυτών των συγκεκριμένων σωματικών εμπειριών σε πρώιμο στάδιο της σχιζοφρένειας μπορεί να βοηθήσει στη διάκρισή της από άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν επίσης τη σωματική αντίληψη.

Επιπλέον, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι εμπειρίες εξελίσσονται σε πιο περίπλοκες σωματικές αυταπάτες θα μπορούσε να βελτιώσει την κατανόησή μας για τις εξαιρετικά ασυνήθιστες πεποιθήσεις στη σχιζοφρένεια.

Ποια είναι τα παραδείγματα κενισθοπαθητικής σχιζοφρένειας;

 • Αλλοιωμένες αισθήσεις των άκρων: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αίσθηση ότι τα άκρα σας αλλάζουν σε μέγεθος, όπως γίνονται μεγαλύτερα ή μικρότερα από το συνηθισμένο. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει αισθήσεις των άκρων σας να επιμηκύνονται, να συρρικνώνονται ή να αλλάζουν σχήμα χωρίς σωματικές αλλαγές.
 • Εσωτερικές κινήσεις: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αντίληψη εσωτερικών κινήσεων μέσα στο σώμα σας που φαίνονται ανεξήγητες ή μη φυσιολογικές, όπως αισθήσεις οργάνων που κινούνται ή λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι συνήθως.
 • Η αίσθηση ξένων σωμάτων: Μερικά άτομα νιώθουν την αίσθηση ότι έχουν ξένα αντικείμενα μέσα στο σώμα τους, όπως το αίσθημα ότι υπάρχουν καλώδια, πηνία ή αντικείμενα τοποθετημένα εσωτερικά.
 • Αίσθημα ελέγχου: Τα άτομα μπορεί να περιγράψουν μια αίσθηση των σωματικών τους ενεργειών ή λειτουργιών που ελέγχονται ή χειραγωγούνται από εξωτερικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι οι κινήσεις ή οι σωματικές τους αισθήσεις δεν προκαλούνται από τον εαυτό τους.
 • Αποπροσωποποίηση: Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως μια αίσθηση απόσπασης από τις δικές του σκέψεις, συναισθήματα ή σώμα. Τα άτομα μπορεί να περιγράψουν ότι αισθάνονται σαν παρατηρητές των πράξεών τους, βιώνοντας μια εξωπραγματική ή ονειρική κατάσταση ή ότι αντιλαμβάνονται τις σκέψεις και τις αισθήσεις τους ως απομακρυσμένες ή αποκομμένες.

Τι προκαλεί την κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια;

Η ακριβής αιτία της κενισθοπαθητικής σχιζοφρένειας είναι ασαφής. Πιστεύεται ότι προκύπτει από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, περιβαλλοντικών και νευροβιολογικών παραγόντων, όπως και άλλες μορφές σχιζοφρένειας.

Αυτές οι μη φυσιολογικές σωματικές αισθήσεις μπορεί να προέρχονται από διαταραχές στη λειτουργία του εγκεφάλου, που πιθανώς αφορούν περιοχές που σχετίζονται με την αντίληψη, την ερμηνεία και την επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών.

Σε μια μελέτη 30 συμμετεχόντων με ψυχιατρικές διαταραχές που στρατολογήθηκαν από μια ψυχιατρική μονάδα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία (83,3%) εμφάνιζε κενοπάθεια, η οποία συσχετίστηκε με συγκεκριμένα συμπτώματα που σχετίζονται με φόβο, καταναγκασμούς και ζητήματα γνωστικής σκέψης.

Οι δυσκολίες της γνωστικής σκέψης εμφανίστηκαν ως σημαντικός προγνωστικός παράγοντας, υποδηλώνοντας μια σύνδεση μεταξύ της κενοπάθειας και των γνωστικών ανωμαλιών, όπως οι εξασθενημένες διαδικασίες σκέψης και η αντίληψη του λόγου σε αυτά τα άτομα.

Πώς αντιμετωπίζεται η κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή αποκλειστικά για την κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια. Η θεραπεία συχνά περιλαμβάνει έναν συνδυασμό προσεγγίσεων:

 • Φαρμακευτική αγωγή: Μπορεί να συνταγογραφηθούν αντιψυχωσικά φάρμακα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της ψύχωσης. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους στη θεραπεία των κενισθοπαθητικών συμπτωμάτων μπορεί να είναι περιορισμένη.
 • Ψυχοθεραπεία: Θεραπείες όπως η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους, να αντιμετωπίσουν τη δυσφορία και να αντιμετωπίσουν τις γνωστικές στρεβλώσεις.
 • Υποστηρικτική φροντίδα: Υποστηρικτικά περιβάλλοντα, προγράμματα αποκατάστασης και δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της καθημερινής ζωής και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την πάθηση.
 • Συμπληρωματικές προσεγγίσεις: Μερικά άτομα βρίσκουν συμπληρωματικές τεχνικές, όπως η ενσυνειδητότητα, χρήσιμες στη διαχείριση της αγωνίας ή του άγχους που σχετίζεται με αυτά τα συμπτώματα.

Συμπέρασμα

Η κενισθοπάθεια είναι μια σύνθετη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστες σωματικές αισθήσεις και συχνά διασταυρώνεται με τη σχιζοφρένεια. Όμως, η διάγνωση της κενισθοπάθειας ή της κενισθοπαθητικής σχιζοφρένειας είναι ασυνήθιστη σε κλινικές συνθήκες.

Σε τυποποιημένες ψυχιατρικές ταξινομήσεις όπως το DSM-5-TR, δεν υπάρχει μια καθολικά αποδεκτή ή επακριβώς καθορισμένη κατηγορία για την κενισθοπαθητική σχιζοφρένεια.

Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει συμπτώματα κενισθοπάθειας ή σχιζοφρένειας, η αναζήτηση καθοδήγησης από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας για να ξεκινήσετε ένα κατάλληλο σχέδιο θεραπείας.

Μάθετε περισσότερα

Κατανόηση Σχιζοειδής εναντίον Σχιζοτυπικών Διαταραχών Προσωπικότητας (ΔΔ)

Η σχιζοειδής PD χαρακτηρίζεται από συναισθηματική απόσπαση και κοινωνική αδιαφορία, ενώ η σχιζοτυπική PD περιλαμβάνει εκκεντρική συμπεριφορά, περίεργες πεποιθήσεις και...

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss