Λεπτομέρειες δοσολογίας για Sprycel

Το Sprycel (dasatinib) είναι ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων τύπων λευχαιμίας. Το φάρμακο έρχεται ως από του στόματος δισκίο που συνήθως λαμβάνετε μία φορά την ημέρα.

Το Sprycel συνταγογραφείται σε ενήλικες και ορισμένα παιδιά για τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων λευχαιμίας που είναι θετικοί στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας.* Αυτές περιλαμβάνουν την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία.

* Το χρωμόσωμα Philadelphia είναι μια ανώμαλη αλλαγή στα γονίδια μέσα στα καρκινικά κύτταρα. Εάν η λευχαιμία σας είναι θετική στη Φιλαδέλφεια, σημαίνει ότι το σώμα σας έχει αυτή την αλλαγή.

Το δραστικό συστατικό του Sprycel είναι το dasatinib. (Ένα δραστικό συστατικό είναι αυτό που κάνει ένα φάρμακο να λειτουργεί.)

Το Sprycel ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς κινάσης.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις δόσεις του Sprycel, καθώς και τα δυνατά του σημεία και τον τρόπο λήψης του. Για να μάθετε περισσότερα για το Sprycel, ανατρέξτε σε αυτό το αναλυτικό άρθρο.

Ποια είναι η δοσολογία του Sprycel;

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συνήθεις δόσεις του Sprycel. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα.

Ποια είναι η μορφή του Sprycel;

Το Sprycel διατίθεται ως πόσιμο δισκίο.

Ποια δυνατά σημεία έχει το Sprycel;

Το Sprycel διατίθεται σε έξι δυνατά σημεία:

 • 20 χιλιοστόγραμμα (mg)
 • 50 mg
 • 70 mg
 • 80 mg
 • 100 mg
 • 140 mg

Ποιες είναι οι συνήθεις δόσεις του Sprycel σε ενήλικες;

Ο γιατρός σας πιθανότατα θα ξεκινήσει συνταγογραφώντας μια χαμηλή δόση και θα την προσαρμόσει με την πάροδο του χρόνου για να φτάσει στη σωστή ποσότητα για εσάς. Θα συνταγογραφήσουν τελικά τη μικρότερη δόση που παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι παρακάτω πληροφορίες περιγράφουν τις δόσεις που συνήθως συνταγογραφούνται ή συνιστώνται. Φροντίστε όμως να ακολουθείτε τη δόση που σας συνταγογραφεί ο γιατρός σας. Θα καθορίσουν την καλύτερη δόση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Δοσολογία για οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL)

Το Sprycel συνταγογραφείται για τη θεραπεία ΟΛΩΝ σε ορισμένες περιπτώσεις. Η συνήθης αρχική δόση του Sprycel για ALL σε ενήλικες είναι 140 mg. Θα παίρνετε το Sprycel μία φορά την ημέρα, είτε το πρωί είτε το βράδυ.

Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί για να καθορίσει πώς ανταποκρίνεται το σώμα σας στη θεραπεία και θα προσαρμόσει τη δόση σας εάν χρειάζεται. Η μέγιστη δόση του Sprycel για ενήλικες με ΟΛΛ είναι 180 mg μία φορά την ημέρα.

Δοσολογία για χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ)

Το Sprycel συνταγογραφείται για τη θεραπεία της ΧΜΛ σε ορισμένες περιπτώσεις. Για ενήλικες, η συνήθης αρχική δόση του Sprycel εξαρτάται από τη φάση της ΧΜΛ.

Για τη χρόνια (πρώτη) φάση, η συνήθης δόση έναρξης είναι 100 mg. Για την επιταχυνόμενη (δεύτερη) φάση και την βλαστική (τρίτη) φάση, η συνήθης δόση έναρξης είναι 140 mg. Για οποιαδήποτε φάση της ΧΜΛ, θα παίρνετε το Sprycel μία φορά την ημέρα το πρωί ή το βράδυ.

Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί για να καθορίσει πώς ανταποκρίνεται το σώμα σας στη θεραπεία και θα προσαρμόσει τη δόση σας εάν χρειάζεται. Για ενήλικες με χρόνια φάση ΧΜΛ, η μέγιστη δόση του Sprycel είναι 140 mg μία φορά την ημέρα. Για ενήλικες με ΧΜΛ επιταχυνόμενης φάσης ή βλαστικής φάσης, η μέγιστη δόση είναι 180 mg μία φορά την ημέρα.

Ποια είναι η δόση του Sprycel για παιδιά;

Το Sprycel συνταγογραφείται για τη θεραπεία της ΟΛΛ και της ΧΜΛ σε ορισμένα παιδιά. Μεταξύ άλλων παραγόντων, τα παιδιά πρέπει να είναι ηλικίας 1 έτους ή μεγαλύτερα. Η δοσολογία βασίζεται στο βάρος του παιδιού σε κιλά (kg). Για αναφορά, 1 κιλό είναι περίπου 2,2 λίβρες (λίβρες).

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις συνιστώμενες δοσολογίες έναρξης του Sprycel για παιδιά με ΟΛΛ ή ΧΜΛ.

Σωματικό βάρος σε κιλά Κατά προσέγγιση σωματικό βάρος σε λίβρες Δοσολογία έναρξης
10 kg έως λιγότερο από 20 kg 22 λίβρες έως λιγότερο από 44 λίβρες 40 mg μία φορά την ημέρα το πρωί ή το βράδυ
20 kg έως λιγότερο από 30 kg 44 λίβρες έως λιγότερο από 66 λίβρες 60 mg μία φορά την ημέρα το πρωί ή το βράδυ
30 kg έως λιγότερο από 45 kg 66 λίβρες έως λιγότερο από 99 λίβρες 70 mg μία φορά την ημέρα το πρωί ή το βράδυ
45 κιλά ή περισσότερο 99 λίβρες ή περισσότερο 100 mg μία φορά την ημέρα το πρωί ή το βράδυ

Ο γιατρός του παιδιού σας θα παρακολουθεί για να καθορίσει πώς ανταποκρίνεται το σώμα του παιδιού σας στη θεραπεία. Εάν χρειάζεται, ο γιατρός μπορεί να προσαρμόσει τη δόση του παιδιού σας. Για παιδιά με ΟΛΛ, η μέγιστη δόση του Sprycel είναι 100 mg μία φορά την ημέρα. Για παιδιά με ΧΜΛ, η μέγιστη δόση είναι 120 mg μία φορά την ημέρα. Αλλά τόσο για ALL όσο και για ΧΜΛ, η μέγιστη δόση για ένα παιδί εξακολουθεί να εξαρτάται από το βάρος του.

Για παράδειγμα δοσολογίας, ας υποθέσουμε ότι ένας γιατρός συνταγογραφεί το Sprycel για ένα παιδί που δεν παίρνει άλλα φάρμακα. Το παιδί ζυγίζει 35 κιλά, που είναι περίπου 77 λίβρες. Η δόση του παιδιού θα ήταν 70 mg μία φορά την ημέρα για λήψη το πρωί ή το βράδυ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δοσολογία του Sprycel για παιδιά, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό του παιδιού σας.

Λαμβάνεται μακροπρόθεσμα το Sprycel;

Ναι, το Sprycel συνήθως λαμβάνεται ως μακροχρόνια θεραπεία. Εάν εσείς και ο γιατρός σας αποφασίσετε ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για την κατάστασή σας, πιθανότατα θα το πάρετε μακροπρόθεσμα.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη δοσολογία μου;

Η δόση του Sprycel που σας έχει συνταγογραφηθεί μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • τον τύπο και τη σοβαρότητα της πάθησης για την οποία παίρνετε το φάρμακο
 • ανταπόκριση του οργανισμού στη θεραπεία
 • τυχόν παρενέργειες που μπορεί να έχετε
 • άλλα φάρμακα που μπορεί να παίρνετε
 • η ηλικία σου
 • στα παιδιά, το σωματικό τους βάρος

Πώς λαμβάνεται το Sprycel;

Το Sprycel διατίθεται ως πόσιμο δισκίο που καταπίνετε ολόκληρο. Δεν πρέπει να χωρίζετε, να μασάτε ή να συνθλίβετε το δισκίο. Εάν δυσκολεύεστε να καταπιείτε δισκία, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο λήψης αυτής της μορφής φαρμάκου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λήξη, την αποθήκευση και την απόρριψη του Sprycel, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Προσβάσιμα δοχεία και ετικέτες φαρμάκων

Ορισμένα φαρμακεία παρέχουν ετικέτες φαρμάκων που:

 • έχουν μεγάλα γράμματα
 • χρησιμοποιήστε μπράιγ
 • διαθέτουν έναν κωδικό που μπορείτε να σαρώσετε με ένα smartphone για να αλλάξετε το κείμενο σε ήχο

Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας μπορεί να είναι σε θέση να προτείνει φαρμακεία που προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες προσβασιμότητας, εάν το τρέχον φαρμακείο σας δεν το κάνει.

Ενημερώστε τον φαρμακοποιό σας εάν δυσκολεύεστε να ανοίξετε τις φιάλες φαρμάκων. Μπορεί να έχουν συμβουλές για να βοηθήσουν ή μπορεί να είναι σε θέση να προμηθεύουν το Sprycel σε ένα δοχείο που ανοίγει εύκολα.

Τι γίνεται αν χάσω μια δόση;

Εάν παραλείψετε μια δόση Sprycel, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε. Στη συνέχεια, πάρτε την επόμενη δόση στη συνηθισμένη της ώρα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να θυμάστε να παίρνετε τη δόση του Sprycel έγκαιρα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια υπενθύμιση φαρμάκου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη ρύθμιση ενός ξυπνητηριού ή τη λήψη μιας εφαρμογής υπενθύμισης στο τηλέφωνό σας.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση υπερδοσολογίας;

Μην πάρετε μεγαλύτερη δόση Sprycel από αυτή που συνταγογραφεί ο γιατρός σας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις.

Συμπτώματα υπερδοσολογίας

Τα συμπτώματα που προκαλούνται από υπερδοσολογία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • σοβαρά χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίων, συμπεριλαμβανομένων των αιμοπεταλίων, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των λευκών αιμοσφαιρίων
 • σοβαρή αιμορραγία

Τι να κάνετε σε περίπτωση που πάρετε πολύ Sprycel

Καλέστε αμέσως το γιατρό σας εάν νομίζετε ότι έχετε πάρει πάρα πολύ Sprycel. Μπορείτε επίσης να καλέσετε το 800-222-1222 για να φτάσετε στα Κέντρα Δηλητηριάσεων της Αμερικής ή να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό του πόρο. Αλλά εάν έχετε σοβαρά συμπτώματα, καλέστε αμέσως το 911 (ή τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της περιοχής σας) ή πηγαίνετε στο πλησιέστερο δωμάτιο έκτακτης ανάγκης.

Συχνές ερωτήσεις

Ακολουθούν απαντήσεις σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη δοσολογία του Sprycel.

Ποια είναι η συνιστώμενη μέγιστη ημερήσια δόση του Sprycel;

Η μέγιστη ημερήσια δόση του Sprycel ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία σας και την πάθηση που αντιμετωπίζετε. Στα παιδιά εξαρτάται και από το βάρος τους.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις μέγιστες δόσεις του Sprycel για ενήλικες και παιδιά.

Κατάσταση Μέγιστη ημερήσια δόση για ενήλικες Μέγιστη ημερήσια δόση για παιδιά
ΟΛΑ 180 mg μία φορά την ημέρα 100 mg μία φορά την ημέρα
ΧΜΛ 140–180 mg μία φορά την ημέρα 120 mg μία φορά την ημέρα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δόσεις του φαρμάκου για ενήλικες και παιδιά, ανατρέξτε στην ενότητα “Ποια είναι η δόση του Sprycel;” ενότητα παραπάνω. Για άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη μέγιστη ημερήσια δόση του Sprycel, ρωτήστε το γιατρό σας ή το γιατρό του παιδιού σας.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αρχίσει να εργάζεται το Sprycel;

Το Sprycel αρχίζει να δρα μετά την πρώτη σας δόση. Λόγω του τρόπου λειτουργίας του φαρμάκου, πιθανότατα δεν θα το νιώσετε να λειτουργεί στο σώμα σας. Αλλά ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να ελέγξει εάν το φάρμακο λειτουργεί για την κατάστασή σας.

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το τι να περιμένετε από τη θεραπεία σας με Sprycel, μιλήστε με το γιατρό σας.

Τι να ρωτήσω τον γιατρό μου;

Οι παραπάνω ενότητες περιγράφουν τις συνήθεις δόσεις που παρέχονται από τον παρασκευαστή του φαρμάκου. Εάν ο γιατρός σας συστήσει το Sprycel για εσάς, θα σας συνταγογραφήσει τη δόση που είναι κατάλληλη για εσάς.

Θυμηθείτε, δεν πρέπει να αλλάξετε τη δόση του Sprycel χωρίς τη σύσταση του γιατρού σας. Πάρτε μόνο το Sprycel ακριβώς όπως σας συνταγογραφήθηκε. Μιλήστε με το γιατρό σας εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την τρέχουσα δόση σας.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ερωτήσεων που μπορεί να θέλετε να κάνετε στον γιατρό σας:

 • Χρειάζεται να αλλάξετε τη δόση του Sprycel εάν παίρνω άλλα αντικαρκινικά φάρμακα;
 • Επηρεάζουν κάποια φάρμακα που παίρνω τη δόση μου στο Sprycel;
 • Θα συνταγογραφήσετε χαμηλότερη δόση εάν έχω παρενέργειες από το Sprycel;

Για να μάθετε περισσότερα για το Sprycel, δείτε αυτά τα άρθρα:

 • Όλα για τον Sprycel
 • Παρενέργειες του Sprycel: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές συνθήκες και συμβουλές για τη βελτίωση της υγείας σας, εγγραφείτε σε οποιοδήποτε από τα ενημερωτικά δελτία της Healthline. Μπορεί επίσης να θέλετε να δείτε τις διαδικτυακές κοινότητες στο Bezzy. Είναι ένα μέρος όπου άτομα με ορισμένες συνθήκες μπορούν να βρουν υποστήριξη και να συνδεθούν με άλλους.

Αποποίηση ευθυνών: Η Healthline έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βεβαιωθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι πραγματικά σωστές, περιεκτικές και ενημερωμένες. Ωστόσο, αυτό το άρθρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της γνώσης και της τεχνογνωσίας ενός αδειούχου επαγγελματία υγείας. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. Οι πληροφορίες φαρμάκων που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές και δεν προορίζονται να καλύψουν όλες τις πιθανές χρήσεις, οδηγίες, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις, αλληλεπιδράσεις με φάρμακα, αλλεργικές αντιδράσεις ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Η απουσία προειδοποιήσεων ή άλλων πληροφοριών για ένα δεδομένο φάρμακο δεν υποδηλώνει ότι το φάρμακο ή ο συνδυασμός φαρμάκων είναι ασφαλής, αποτελεσματικός ή κατάλληλος για όλους τους ασθενείς ή για όλες τις συγκεκριμένες χρήσεις.

Μάθετε περισσότερα

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss